Just another WordPress.com site

ชื่อมงคล

http://www.myhora.com/astrology_name_search.aspx

การชื่อที่ดีเป็นมงคล จะส่งเสริมเจ้าของชื่อมีความเจริญ มีความสุข ปราศจากอุปสรรคปัญหาและเภทภัยอันตราย ในทางกลับกัน ชื่อที่ไม่ดีก็ส่งผลให้เกิดความเลวร้ายแก่เจ้าของชื่อได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ศาสตร์การตั้งชื่อบุคคลมีอยู่หลายศาสตร์หลายวิชา เช่น ทักษาปกรณ์ (ชื่ออื่นๆ : ภูมิทักษา , เบญจศาสตร์นาม ) , หลักวิชาเลขศาสตร์ , อายตนะ ๖ , ตุ๊กตาไขนาม , ดาววาสนา , อังคะวิชา-มหาภูติ หรือผูกดวงลัคนาเพื่อพิจารณาดาวดีดาวเสียร่วมด้วย

ทั้งนี้การเลือกศาสตร์ใดมาใช้นั้นขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ และหากเลือกหลายๆศาสตร์ร่วมกัน กฏเกณฑ์ก็จะเพิ่มขึ้นตาม ก็อาจทำให้หาชื่อดีๆ ความหมายดีๆ แทบไม่ได้เลย เพราะไม่ตรงเงื่อนไขทั้งหมด ดังนั้น การตั้งชื่อบุคคลจะยึดหลักตามเหมาะสมก็น่าจะเพียงพอแล้ว

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น ห้ามอักษร วรรคกาลกิณี โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว ๒-๔ พยางค์ มีตัวอักษร ,สระในวรรค/ทักษาอื่นๆรวมกันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ ๖ ดูว่าผลทำนายดีหรือเสียอย่างไร (ในส่วน นามศาสตร์ วิเคราะห์ชื่อ-นามสกุล ) เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เพศชายควรใช้ วรรคเดช นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงควรใช้ วรรคศรี นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้วรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ เช่น

บริวาร ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย
อายุ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความเป็นอยู่ สุขภาพ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
เดช ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคน
ศรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา
มูละ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล ประโยชน์ หรือมรดก
อุตสาหะ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความพยายามของตนเอง
มนตรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ
สำหรับชื่อดีนามมงคลในเวบไซต์ มายโหรา.คอม ส่วนการค้นหาชื่อดี นามมงคล จะเน้นภูมิทักษา์ตามโบราณาจารย์ เป็นหลัก และในส่วน วิเคราะห์ชื่อ-นามสกุล ได้เพิ่ม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ ๖ ไว้ให้ด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s